Jubileumvieringen

Het gemeentebestuur van Opwijk schenkt 400 euro aan erkende Opwijkse verenigingen bij hun jubileumvieringvoor zover dit binnen de perken valtvan de kredieten die elk jaar in het budget worden voorzien.

 

De gemeente Opwijk ondersteunt erkende verenigingen bij hun jubileumviering van 25 - 50 - 60 - 65 - 70 - 75 jaar of een veelvoud.

 

Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van een geldelijke subsidie van 400 euro dient de vereniging erkend te zijn door het college van burgemeester en schepenen [zie erkenningsreglement).

 

De aanvraag tot het verkrijgen van de subsidie van 400 euro gebeurt in een gemotiveerd verslag, gericht aan het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag dient minimum 6 weken en maximum 6 maanden voor de jubileumviering te gebeuren.


Je kan hier ook het reglement bekijken.


  • print
  • pdf

Contact

Diensten

Gemeenschapscentrum
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk

T 052 36 51 72
F 052 36 51 06
Contacteer ons
http://cultuur.opwi...