Burgerpeiling bij 1.400 inwoners

15 februari 2018

Het gemeente- en OCMW-bestuur willen graag de mening horen van de Opwijkenaren over hun gemeente.

 

De komende dagen valt er bij 1.400 willekeurig gekozen inwoners een enquête in de brievenbus. Hierbij komen verschillende thema’s aan bod. Zo wordt onder meer gepolst hoe de leefomgeving wordt ervaren, wat men vindt van de gemeentelijke dienstverlening en op welke wijze men het liefst geïnformeerd wil worden. Het lokaal bestuur wil zo zicht krijgen op de noden en behoeften van haar inwoners. Deze geven hun prioriteiten aan, wat de sterke punten zijn en wat meer aandacht verdient.

 

De burgerpeiling is een initiatief van de gemeentelijke administratie. De vragenlijst is politiek-neutraal opgemaakt. Enkel de willekeurig uitverkozen inwoners kunnen deelnemen. De selectie gebeurde door een extern bureau. Vanuit de aangereikte antwoorden worden vervolgens verschillende thema’s verder verdiept. Deze worden collectief ter sprake gebracht tijdens rondetafelgesprekken op dinsdag 17 april om 19.30 uur in het Gemeenschapscentrum, Kloosterstraat 7 te Opwijk. Hierop zijn alle deelnemers aan de enquête welkom, aangevuld met belangstellenden. Wens je deel te nemen aan deze rondetafelgesprekken? Ja, ik schrijf me in!

 

Alle adviezen worden nadien door medewerkers van het gemeente- en OCMW-bestuur gebundeld in een ‘inspiratienota’. Deze nota is een van de pijlers voor de opmaak van het nieuwe gemeentelijk meerjarenplan (2020 – 2025) en wordt afgegeven aan alle lokale politici.


Meer info:

T 052 36 51 11 – E burgerpeiling@opwijk.be

Overzicht nieuws
  • print
  • pdf