Reglement Dorpsdichter

1. De gemeente Opwijk organiseert vanaf 2010 tweejaarlijks de verkiezing van een dorpsdichter

 

2. Iedereen die 16 jaar en ouder en inwoner van de gemeente is, kan deelnemen. De deelname is gratis

 

3. Iedere deelnemer stuurt:

  • 1 Nederlandstalig gedicht over de gemeente Opwijk
  • 1 Nederlandstalig gedicht over een zelfgekozen onderwerp
  • Een motivatie waarom men het dorpsdichterschap ambieert

De gedichten mogen niet langer zijn dan één bladzijde (A4).

Onleesbare gedichten worden niet weerhouden

 

4. Op de bladen met de gedichten en op de motivatienota mag geen deelnemersnaam noch schuilnaam vermeld worden. Het formulier met persoonlijke gegevens van de deelnemer wordt in een aparte, gesloten omslag gestoken. Bij ontvangst wordt een volgnummer op de enveloppe en de deelnemende gedichten geschreven.

De enveloppe met de persoonlijke gegevens wordt pas geopend na de beoordeling door de jury

 

5. Het deelnemingsformulier en het reglement zijn aan te vragen in het gemeenschapscentrum Hof Ten Hemelrijk of te downloaden via www.opwijk.be

Er worden geen gedichten via e-mail verstuurd

 

6. Deelnemers die plagiaat plegen, zich anoniem of onder andere namen inschrijven worden uitgesloten

 

7. De dorpsdichter wordt aangesteld voor de periode van twee jaar. De dorpsdichter mag zijn/haar titel dragen tot de officiële aanstelling van de volgende dorpsdichter.

In deze periode schrijft hij/zij 12 gedichten over onze gemeente, waarvan 10 in opdracht. De dorpsdichter wordt uitgenodigd aanwezig te zijn op bepaalde feestmomenten van de gemeente en kan dan zijn/haar gedicht voordragen

 

8. De gemeente heeft het recht de gedichten te publiceren, te bewerken voor muziek en tentoon te stellen, zonder dat hiervoor een vergoeding kan geëist worden. De artistieke eigendom van de gedichten blijft bij de dorpsdichter

 

9. De inzendingen worden door een onafhankelijke jury beoordeeld, die zelf van deelname is uitgesloten. De uitspraak van de jury kan door de deelnemers niet herroepen worden. Over de uitspraak kan geen briefwisseling noch discussie gevoerd worden

 

10. Ingezonden gedichten worden anoniem gejureerd, dit wil zeggen dat de persoonsgegevens van de dichters niet bekend zijn bij de juryleden. De jury dient een unanieme beslissing te nemen. Indien dit niet mogelijk is, is de stem van de voorzitter doorslaggevend

 

11. Indien de inzendingen van ontoereikende kwaliteit blijken, heeft de jury het recht de titel van dorpsdichter niet toe te kennen aan een nieuwe kandidaat. De vorige dorpsdichter blijft dan een jaar langer in functie

 

12. Het College van Burgemeester en Schepenen benoemt de dorpsdichter officieel voor een periode van 2 jaar.

Het College van Burgemeester en Schepenen kan de dorpsdichter vroegtijdig afzetten, zonder mogelijkheid tot verhaal

 

13. De samenstelling van de jury bestaat uit de schepen van cultuur, de bibliothecaris, de cultuurbeleidscoördinator, twee gemeenteraadsleden, de voorzitter van de cultuurraad en een lid van het beheersorgaan gc-bib

 

14. De dorpsdichter wordt uitgenodigd in de jury te zetelen voor de daaropvolgende dorpsdichter

 

15. Door deel te nemen verklaart de deelnemer zich akkoord met het reglement

 

16. Organisator is de gemeente Opwijk in samenwerking met het gemeenschapscentrum Hof Ten Hemelrijk.

Voor meer informatie: Hof Ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk

052 36 51 70 – gc.info@opwijk.be

  • print
  • pdf

Contact

Diensten

Gemeenschapscentrum
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk

T 052 36 51 72
F 052 36 51 06
Contacteer ons
http://cultuur.opwi...