Vrijwilligers

Verzekering vrijwilligers

Bericht aan de bevolking: Verzekering vrijwilligerswerk

Vrijwilligers zetten zich al belangeloos en gedreven in. Dit engagement draagt op een onbetaalbare wijze bij tot een nieuwe samenleving. De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt dit vrijwilligerswerk via een eigen steunpunt vrijwilligerswerk. Vrijwilligers mogen dan ook zeker niet de dupe worden als er tijdens hun activiteiten een ongeval plaatsvindt. De nieuwe wet op het vrijwilligerswerk zorgt voor een betere bescherming van de vrijwilliger. Vrijwilligers die niet door de nieuwe wet gedekt zijn, kunnen een specifieke vrijwilligersverzekering aanvragen.

Wat is vrijwilligerswerk en welke activiteiten komen in aanmerking?

Vrijwilligerswerk is:

- elke activiteit die je onbezoldigd en onverplicht verricht ten voordele van een andere.

- elke activiteit die ingericht wordt door een organisatie waarbij die organisatie ruimer moet zijn dan in een privé-omgeving of in familieverband.

Vrijwilligerswerk kan pas vanaf het jaar waarin men 16 jaar wordt.

Deze verzekering biedt dekking tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk. De taken die je tegen betaling verricht voor uw werkgever, kan je niet voor diezelfde werkgever ook nog eens als vrijwilliger doen.

Welke organisaties kunnen van deze verzekering genieten?

Elke vrijwilligersorganisatie uit om het even welke sector kan een aanvraag indienen. Zowel vzw's, feitelijke verenigingen als plaatselijke afdelingen van overkoepelende vzw's komen in aanmerking. De vrijwilligersorganisatie moet wel in Vlaams-Brabant gevestigd zijn.

Meer informatie?

Geïnteresseerden kunnen voor informatieaanvraag, informatiebrochure en aanvraagformulieren terecht bij:

- het Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk bij cultuurbeleidcoördinator Jeanine Van Nieuwenborgh – tel. 052/36.51.72 – email: gc.info@opwijk.be – adres: Kloosterstraat 7

- de dienst Interne zaken & Secretariaat bij Ann Van Lembergen – tel. 052/36.51.17 – email: ann.vanlembergen@opwijk.be – adres: Ringlaan 20

- de provincie zelf via hun website: www.vlaamsbrabant.be/vrijwilligersverzekering

  • print
  • pdf

Contact

Diensten

Gemeenschapscentrum
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk

T 052 36 51 72
F 052 36 51 06
Contacteer ons
http://cultuur.opwi...