Voorstelling cultuurraad

De algemene vergadering van de Cultuurraad Anno 2013

 

DOEL

 

De gemeentelijke cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente.

 

TAKEN

a)    Op vraag van het gemeentebestuur en op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het cultuurbeleid.

 

b)   De activiteiten binnen deze sector coördineren, overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in de culturele sector, in de ruime betekenis van het woord.

 

c)    Onderzoek verrichten, documentatie en informatie verzamelen over het cultureel leven en de culturele behoeften in het werkingsgebied.

 

d)   Als de noodzaak zich voordoet afgestemde initiatieven nemen op gebied van culturele animatie, bevordering van het cultureel welzijn en kaderopleiding.

 

LEDEN

De cultuurraad is samengesteld uit stemgerechtigde en waarnemende leden.

Elke culturele vereniging mag één afgevaardigde en één plaatsvervanger naar de Av sturen, daarnaast zijn er ook individuele cultuuractoren.

De schepen van cultuur en de cultuurbeleidscoördinator zijn waarnemende leden.

 

BESTUUR

De cultuurraad heeft een bestuur van 8 personen, ook de schepen en de cultuurbeleidscoördinator maken hier deel van uit, zonder stemrecht.

 

Huidige samenstelling:

 

Voorzitter:           Elwyn Moerenhout

Ondervoorzitter:   Eddy De Plecker

Secretaris:           Christiane Goubert

Penningmeester:  Magda Mannaert

Bestuursleden:     Arlette Van Der Meersch

  Lieve Maes

  Marie Rose Van Hove

  Martine Vanderstappen

 

Bevoegde schepen:            Jan Couck

Cultuurbeleidscoördinator: Jeanine Van Nieuwenborgh

 

VERGADERINGEN

De algemene vergadering komt 3à4 maal per jaar samen, het bestuur 6à8 maal.

  • print
  • pdf

Contact

Diensten

Cultuur
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk

T 052 36 51 72
F 052 36 51 06
Contacteer ons
http://cultuur.opwi...

Contactpersoon

Moerenhout Elwyn
Contacteer mij