Wat is het Archief

't Opwijks Archief: een stukje cultureel erfgoed van en voor alle Opwijkenaars.

't Opwijks Archief is een initiatief van het Opwijks gemeentebestuur om zowel het oud archief van de gemeente zelf, als een interessante heemkundige collectie in goede omstandigheden te bewaren. Een zevental vrijwilligers en een deeltijds personeelslid dragen zorg voor dit stukje cultureel erfgoed.Archief lokaal

 

Eenieder die dat wil, kan onze verzameling komen raadplegen. We hebben een ruime leeszaal waar je rustig de gevraagde informatie kan inkijken, zo gewenst kan je er ook een kopie krijgen.

 

Je vindt er: officiële oude registers van de gemeente (tot 1900), nog oudere parochieregisters (in kopie), verzamelingen van tijdschriften, foto's, krantenknipsels, affiches, kaarten, bidprentjes en doodsbrieven, publicaties van en over Opwijkse mensen, informatie over Opwijkse verenigingen en scholen, de actuele verslagen van de verschillende gemeentelijke raden, … Een meer gedetailleerde lijst van ons aanbod vind je in de inventaris .

 

Elk jaar, ter gelegenheid van de erfgoeddag, komen we naar buiten met een tentoonstelling. De thema's van de voorbije jaren: de laatste reis, stambomen, volkssporten, kleur in Opwijkse verenigingen. Ook de rondleiding in de Sint-Pauluskerk op de dag van de Paardenprocessie wordt om de twee jaar verzorgd door 't Opwijks Archief.

 

Even belangrijk als het bewaren en het ter beschikking stellen, is het uitbreiden van onze verzameling. Daarom doen we een warme oproep naar jullie allemaal: alle documenten van uw familie, van uw vereniging zijn belangrijk!!! Gooi ze a.u.b. niet op de afvalberg. Wij zorgen er graag en goed voor. Zijn er documenten waarvan je zelf nog geen afscheid kan nemen, dan zijn wij al heel tevreden als we een kopie mogen maken.

 

Hedendaagse informatie lijkt nu misschien niet zo indrukwekkend, maar wordt het wel als het zorgvuldig bewaard wordt voor de volgende generaties. Hou ons dus alsjeblieft op de hoogte wanneer u iets organiseert, publiceert, presteert enz. … flyers, affiches, publicaties, écht alles is welkom!

 

Geven aan 't Opwijks Archief geeft je de garantie dat je zaken niet in een privé-verzameling terechtkomen. Wij staan voor: continuïteit, kwaliteit en toegankelijkheid.

Om wat te zoeken, om wat te geven ben je altijd welkom bij 't Opwijks Archief tijdens de openingsuren op dinsdag van 18u tot 20u en donderdag van 9u tot 12u of na afspraak.

 

We danken via deze weg de mensen die de weg al gevonden hebben en hopen dat ook anderen ons hun vertrouwen zullen schenken.

 

Wil je het zelf zien? Kom gewoon eens langs, het loont de moeite. Eenvoudigweg DOEN!!!

 

  • print
  • pdf