Erkenning Opwijkse Verenigingen

Een jeugd-, sport- of cultuurvereniging, actief in de gemeente Opwijk kan aan het college van burgemeester en schepenen een aanvraag richten tot erkenning. Een erkende vereniging kan genieten van alle voordelen die de gemeente Opwijk specifiek voor hen voorbehoudt.

 

Er zijn enkele voorwaarden waaraan uw vereniging moet voldoen om te kunnen worden erkend. Deze zijn bepaald in het Reglement van 1 april 2016, goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad dd. 1 maart 2016.


Aanvraagprocedure
De vereniging richt een aanvraag tot erkenning aan het college van burgemeester
en schepenen, mits toevoeging van volgende documenten:
- samenstelling van het bestuur (voorzitter, ondervoorzitter, secretaris,
penningmeester en bestuursleden).
- huishoudelijk reglement en/of de statuten.
- doelstellingen van de vereniging en soort van activiteiten.
- plaats van werking.

 

Voorwaarden tot erkenning
De aanvrager stelt in zijn doelstellingen activiteiten voor in de socio-culturele-, sport- of jeugdsector en deze dienen georganiseerd te worden in de gemeente
Opwijk.

 

Het volledige reglement vind je hier.

 

De meest recente lijst van erkende Opwijkse verenigingen vindt u hier. Wil u ook telefoonnummers en namen van o.a. secretaris dan moet u deze link volgen

  • print
  • pdf