Schenking van trofeeën (bekers en medailles)

De gemeente Opwijk ondersteunt erkende verenigingen, door middel van de schenking van trofeeën zoals bekers en medailles, bij de organisatie van tornooien, wedstrijden, tentoonstellingen, ed.

Voor jaarmarkten geldt een andere regeling. Deze aanvragen worden steeds voorgelegd aan het college.

 

Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van bekers of medailles moet de vereniging zijn als Opwijkse vereniging erkend zijn door het college van burgemeester en schepenen [zie erkenningsreglement).

 

Jaarlijks heeft elke erkende vereniging recht op 3 bekers of 50 medailles. De aankoop gebeurt door de gemeentelijke diensten. De verenigingen vermelden in alle communicatie rond de organisatie van hun activiteiten waarvoor zij bekers en medailles onwangen "met steun van de gemeente Opwijk".


De aanvraag tot het verkrijgen van bekers en medailles gebeurt via een gemotiveerd schrijven gericht aan het college van burgemeester en Schepenen. Dit schrijven is vergezeld van:

  • Een gedetailleerde omschrijving van de organisatie
  • Een raming van het aantal benodigde bekers en medailles
  • Een omschrijving van de benodigde bekers en medailles

De aanvraag dient minimaal 6 weken en maximaal 6 maanden voor het evenement te gebeuren. Na het verstrijken van deze termijn worden geen bekers of medailles meer geschonken.
Lees hier het volledige reglement.

  • print
  • pdf

Contact

Diensten

Gemeenschapscentrum
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk

T 052 36 51 72
F 052 36 51 06
Contacteer ons
http://cultuur.opwi...